Tin Trong Nước

Vingroup lãi sau thuế 4.388 tỷ đồng năm 2020, bán ô tô, xe máy, điện thoại kiếm hơn 6.900 tỷ đồng


Tập đoàn Vingroup vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý 4 đạt 35.821 tỷ đồng – giảm 4% so với cùng kỳ năm trước do năm 2020 Vingroup không còn ghi nhận doanh thu lĩnh vực bán lẻ.

Nếu loại doanh thu này trong quý 4 năm 2019, doanh thu quý 4 năm 2020 tăng mạnh 21% so với cùng kỳ, chủ yếu do quý 4 năm 2020 tập trung bàn giao nhiều tại ba Đại dự án Vinhomes và doanh thu hoạt động sản xuất tăng mạnh nhờ doanh số bán xe và điện thoại tăng trưởng tốt.

Lợi nhuận trước thuế trong quý 4 năm 2020 đạt 4.231 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 1.551 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020 doanh thu thuần đạt 110.462 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.962 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.388 tỷ đồng.

Vingroup lãi sau thuế 4.388 tỷ đồng năm 2020, bán ô tô, xe máy, điện thoại kiếm hơn 6.900 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản Vingroup đạt 424.268 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 135.757 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 13% so với cuối năm 2019.

Doanh thu bán bất động sản trong quý 4 năm 2020 đạt 22.157 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước nhờ ba Đại dự án Vinhomes đi vào giai đoạn bàn giao lớn.

Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan trong quý 4 năm 2020 đạt 1.846 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động du lịch và vui chơi giải trí trong quý 4 năm 2020 đạt 1.052 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất trong kỳ đạt 6.903 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.Nguồn : Source link

Tin Liên Quan

Leave a Reply

Back to top button