Tin Trong Nước

Quý 1/2020, doanh số các doanh nghiệp xe máy giảm 3% so với 2019, dự báo quý 2 giảm mạnh hơn do Covid


Theo đó, doanh số xe máy trong quý 1 giảm hơn 3% so với cùng kì năm ngoái, dự báo quý 2/2020 mức giảm sẽ mạnh hơn.

</p> <p>Thao báo cáo của VAMM, doanh số bán xe máy của 5 đơn vị thành viên (gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha trong quý 1/2020 đạt 731.077 xe. Doanh số này là mức bán ra của 5 hãng xe, chưa bao gồm số lượng xuất khẩu sang các thị trường khác.</p> <p>Như vậy, mỗi tháng các doanh nghiệp xe máy bán được 243.000 xe và mỗi ngày bán được 8.033 xe máy trên khắp cả nước.</p> <p>Tổng cộng, cả 5 hãng xe đang cung cấp cho thị trường 93 mẫu xe gồm cả xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao. Trong đó, Honda có 27 mẫu xe, Piaggio 12 mẫu xe, Suzuki 15 mẫu xe, SYM 19 mẫu xe và Yamaha 16 mẫu xe.</p><div class="stream-item stream-item-in-post stream-item-inline-post alignleft"></div> <p>Nếu tính riêng doanh số của Honda đã chiếm khoảng 70- 80% doanh số của VAMM. Cụ thể, trong tháng 1/2020, hãng bán được 243.593 xe, tháng 2 bán được 163.000 xe. Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2020, Honda đã bán được hơn 406.593 xe, ước tính đến hết tháng 3, doanh số bán hàng của Honda sẽ chiếm 80% doanh số VAMM.</p> <p>Hai mẫu xe có doanh số cao nhất của Honda là Honda Wave Alpha (đối với dòng xe số) và Honda Vision (đối với dòng xe ga). Hai mẫu xe này hiện chiếm khoảng 36% doanh số bán xe của Honda.</p> <p>Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số hãng xe máy bao gồm Honda và Yamaha Motor đã ra thông báo tạm dừng các hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy tại Việt Nam từ ngày 1/4/2020 tới ngày 15/4/2020. Đại diện Honda Việt Nam cho biết, việc hoạt động trở lại sẽ phụ thuộc tình hình dịch bệnh chung và theo chỉ thị của Chính phủ.</p> <p>Theo dự báo của VAMM, bước sang quý 2/2020 tình hình bán hàng có thể giảm mạnh hơn nữa do vẫn ảnh hưởng từ dịch Covid-19 chưa chấm dứt. <b> </b></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><a class="link-callout" href="https://www.facebook.com/autoprovn/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><img decoding="async" src="https://autopro8.mediacdn.vn/thumb_w/640/2020/1/4/banner-1578136733973860559938.jpg" id="img_fe8cb6b0-2ee3-11ea-a735-875b51ff2db5" w="1000" h="335" alt="Quý 1/2020, doanh số các doanh nghiệp xe máy giảm 3% so với 2019, dự báo quý 2 giảm mạnh hơn do Covid - Ảnh 1." title="Quý 1/2020, doanh số các doanh nghiệp xe máy giảm 3% so với 2019, dự báo quý 2 giảm mạnh hơn do Covid - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="fe8cb6b0-2ee3-11ea-a735-875b51ff2db5" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://autopro8.mediacdn.vn/2020/1/4/banner-1578136733973860559938.jpg" width="" height=""/></a></div> </div></div> <p><br /> <br />Nguồn : <a href="#">Source link </a></p> <div class="stream-item stream-item-below-post-content"><script data-ad-client="ca-pub-5862787954876539" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script></div><div class="post-bottom-meta post-bottom-tags post-tags-modern"><div class="post-bottom-meta-title"><span class="tie-icon-tags" aria-hidden="true"></span> Thẻ</div><span class="tagcloud"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/doanh-nghiep-xe-may" rel="tag">doanh nghiệp xe máy</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/doanh-so-ban" rel="tag">doanh số bán</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/doanh-so-ban-hang" rel="tag">doanh số bán hàng</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/hoat-dong-san-xuat" rel="tag">hoạt động sản xuất</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/nha-san-xuat" rel="tag">nhà sản xuất</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/xe-tay-con" rel="tag">xe tay côn</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/xe-tay-ga" rel="tag">xe tay ga</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/xe-the-thao" rel="tag">xe thể thao</a></span></div> </div><!-- .entry-content /--> <div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="author-meta single-author with-avatars"><span class="meta-item meta-author-wrapper"> <span class="meta-author-avatar"> <a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin"><img alt='Photo of admin' src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX///+nxBvIAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJREFUCJljYAAAAAIAAfRxZKYAAAAASUVORK5CYII=' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=140&d=mm&r=g' data-2x='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=280&d=mm&r=g 2x' class='lazy-img avatar avatar-140 photo' height='140' width='140' loading='lazy' decoding='async'/></a> </span> <span class="meta-author"><a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin" class="author-name tie-icon" title="admin">admin</a></span></span></span><span class="date meta-item tie-icon">12/04/2020</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-comment tie-icon meta-item fa-before">0</span><span class="meta-views meta-item "><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 147 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> Đã đọc 1 phút</span> </div></div><!-- .post-meta --> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2020-04-12T11:24:19+07:00","datePublished":"2020-04-12T11:24:19+07:00","dateModified":"2020-04-12T11:24:19+07:00","headline":"Qu\u00fd 1\/2020, doanh s\u1ed1 c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p xe m\u00e1y gi\u1ea3m 3% so v\u1edbi 2019, d\u1ef1 b\u00e1o qu\u00fd 2 gi\u1ea3m m\u1ea1nh h\u01a1n do Covid","name":"Qu\u00fd 1\/2020, doanh s\u1ed1 c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p xe m\u00e1y gi\u1ea3m 3% so v\u1edbi 2019, d\u1ef1 b\u00e1o qu\u00fd 2 gi\u1ea3m m\u1ea1nh h\u01a1n do Covid","keywords":"doanh nghi\u1ec7p xe m\u00e1y,doanh s\u1ed1 b\u00e1n,doanh s\u1ed1 b\u00e1n h\u00e0ng,ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n xu\u1ea5t,nh\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t,xe tay c\u00f4n,xe tay ga,xe th\u1ec3 thao","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/tin-tuc\/tin-trong-nuoc\/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid","description":"Theo \u0111\u00f3, doanh s\u1ed1 xe m\u00e1y trong qu\u00fd 1 gi\u1ea3m h\u01a1n 3% so v\u1edbi c\u00f9ng k\u00ec n\u0103m ngo\u00e1i, d\u1ef1 b\u00e1o qu\u00fd 2\/2020 m\u1ee9c gi\u1ea3m s\u1ebd m\u1ea1nh h\u01a1n.Thao b\u00e1o c\u00e1o c\u1ee7a VAMM, doanh s\u1ed1 b\u00e1n xe m\u00e1y c\u1ee7a 5 \u0111\u01a1n v\u1ecb th\u00e0nh vi\u00ean (g\u1ed3m Honda, Piaggio","copyrightYear":"2020","articleSection":"Tin Trong N\u01b0\u1edbc","articleBody":" \r\n\n Theo \u0111\u00f3, doanh s\u1ed1 xe m\u00e1y trong qu\u00fd 1 gi\u1ea3m h\u01a1n 3% so v\u1edbi c\u00f9ng k\u00ec n\u0103m ngo\u00e1i, d\u1ef1 b\u00e1o qu\u00fd 2\/2020 m\u1ee9c gi\u1ea3m s\u1ebd m\u1ea1nh h\u01a1n.Thao b\u00e1o c\u00e1o c\u1ee7a VAMM, doanh s\u1ed1 b\u00e1n xe m\u00e1y c\u1ee7a 5 \u0111\u01a1n v\u1ecb th\u00e0nh vi\u00ean (g\u1ed3m Honda, Piaggio, Suzuki, SYM v\u00e0 Yamaha trong qu\u00fd 1\/2020 \u0111\u1ea1t 731.077 xe. Doanh s\u1ed1 n\u00e0y l\u00e0 m\u1ee9c b\u00e1n ra c\u1ee7a 5 h\u00e3ng xe, ch\u01b0a bao g\u1ed3m s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng xu\u1ea5t kh\u1ea9u sang c\u00e1c th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng kh\u00e1c.Nh\u01b0 v\u1eady, m\u1ed7i th\u00e1ng c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p xe m\u00e1y b\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c 243.000 xe v\u00e0 m\u1ed7i ng\u00e0y b\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c 8.033 xe m\u00e1y tr\u00ean kh\u1eafp c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc.T\u1ed5ng c\u1ed9ng, c\u1ea3 5 h\u00e3ng xe \u0111ang cung c\u1ea5p cho th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng 93 m\u1eabu xe g\u1ed3m c\u1ea3 xe s\u1ed1, xe tay ga, xe tay c\u00f4n v\u00e0 xe th\u1ec3 thao. Trong \u0111\u00f3, Honda c\u00f3 27 m\u1eabu xe, Piaggio 12 m\u1eabu xe, Suzuki 15 m\u1eabu xe, SYM 19 m\u1eabu xe v\u00e0 Yamaha 16 m\u1eabu xe.N\u1ebfu t\u00ednh ri\u00eang doanh s\u1ed1 c\u1ee7a Honda \u0111\u00e3 chi\u1ebfm kho\u1ea3ng 70- 80% doanh s\u1ed1 c\u1ee7a VAMM. C\u1ee5 th\u1ec3, trong th\u00e1ng 1\/2020, h\u00e3ng b\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c 243.593 xe, th\u00e1ng 2 b\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c 163.000 xe. C\u1ed9ng d\u1ed3n 2 th\u00e1ng \u0111\u1ea7u n\u0103m 2020, Honda \u0111\u00e3 b\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01a1n 406.593 xe, \u01b0\u1edbc t\u00ednh \u0111\u1ebfn h\u1ebft th\u00e1ng 3, doanh s\u1ed1 b\u00e1n h\u00e0ng c\u1ee7a Honda s\u1ebd chi\u1ebfm 80% doanh s\u1ed1 VAMM.Hai m\u1eabu xe c\u00f3 doanh s\u1ed1 cao nh\u1ea5t c\u1ee7a Honda l\u00e0 Honda Wave Alpha (\u0111\u1ed1i v\u1edbi d\u00f2ng xe s\u1ed1) v\u00e0 Honda Vision (\u0111\u1ed1i v\u1edbi d\u00f2ng xe ga). Hai m\u1eabu xe n\u00e0y hi\u1ec7n chi\u1ebfm kho\u1ea3ng 36% doanh s\u1ed1 b\u00e1n xe c\u1ee7a Honda.Tuy nhi\u00ean, do \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng c\u1ee7a d\u1ecbch Covid-19, m\u1ed9t s\u1ed1 h\u00e3ng xe m\u00e1y bao g\u1ed3m Honda v\u00e0 Yamaha Motor \u0111\u00e3 ra th\u00f4ng b\u00e1o t\u1ea1m d\u1eebng c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n xu\u1ea5t, l\u1eafp r\u00e1p \u00f4 t\u00f4, xe m\u00e1y t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam t\u1eeb ng\u00e0y 1\/4\/2020 t\u1edbi ng\u00e0y 15\/4\/2020. \u0110\u1ea1i di\u1ec7n Honda Vi\u1ec7t Nam cho bi\u1ebft, vi\u1ec7c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tr\u1edf l\u1ea1i s\u1ebd ph\u1ee5 thu\u1ed9c t\u00ecnh h\u00ecnh d\u1ecbch b\u1ec7nh chung v\u00e0 theo ch\u1ec9 th\u1ecb c\u1ee7a Ch\u00ednh ph\u1ee7.Theo d\u1ef1 b\u00e1o c\u1ee7a VAMM, b\u01b0\u1edbc sang qu\u00fd 2\/2020 t\u00ecnh h\u00ecnh b\u00e1n h\u00e0ng c\u00f3 th\u1ec3 gi\u1ea3m m\u1ea1nh h\u01a1n n\u1eefa do v\u1eabn \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng t\u1eeb d\u1ecbch Covid-19 ch\u01b0a ch\u1ea5m d\u1ee9t. \n\n \n \n \r\n\r\nNgu\u1ed3n : Source link ","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Xe Nh\u1eadp","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/logo-retina.png"}},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/tin-tuc\/tin-trong-nuoc\/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"admin","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/author\/admin"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Qu\u00fd-12020-doanh-s\u1ed1-c\u00e1c-doanh-nghi\u1ec7p-xe-m\u00e1y-gi\u1ea3m.jpg","width":1200,"height":315}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links "> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="social-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Qu%C3%BD%201%2F2020%2C%20doanh%20s%E1%BB%91%20c%C3%A1c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20xe%20m%C3%A1y%20gi%E1%BA%A3m%203%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%202019%2C%20d%E1%BB%B1%20b%C3%A1o%20qu%C3%BD%202%20gi%E1%BA%A3m%20m%E1%BA%A1nh%20h%C6%A1n%20do%20Covid&url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn large-share-button" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="social-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid&title=Qu%C3%BD%201%2F2020%2C%20doanh%20s%E1%BB%91%20c%C3%A1c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20xe%20m%C3%A1y%20gi%E1%BA%A3m%203%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%202019%2C%20d%E1%BB%B1%20b%C3%A1o%20qu%C3%BD%202%20gi%E1%BA%A3m%20m%E1%BA%A1nh%20h%C6%A1n%20do%20Covid" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid&name=Qu%C3%BD%201%2F2020%2C%20doanh%20s%E1%BB%91%20c%C3%A1c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20xe%20m%C3%A1y%20gi%E1%BA%A3m%203%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%202019%2C%20d%E1%BB%B1%20b%C3%A1o%20qu%C3%BD%202%20gi%E1%BA%A3m%20m%E1%BA%A1nh%20h%C6%A1n%20do%20Covid" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn " data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="screen-reader-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid&description=Qu%C3%BD%201%2F2020%2C%20doanh%20s%E1%BB%91%20c%C3%A1c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20xe%20m%C3%A1y%20gi%E1%BA%A3m%203%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%202019%2C%20d%E1%BB%B1%20b%C3%A1o%20qu%C3%BD%202%20gi%E1%BA%A3m%20m%E1%BA%A1nh%20h%C6%A1n%20do%20Covid&media=https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2020/04/Quý-12020-doanh-số-các-doanh-nghiệp-xe-máy-giảm.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn " data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid&title=Qu%C3%BD%201%2F2020%2C%20doanh%20s%E1%BB%91%20c%C3%A1c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20xe%20m%C3%A1y%20gi%E1%BA%A3m%203%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%202019%2C%20d%E1%BB%B1%20b%C3%A1o%20qu%C3%BD%202%20gi%E1%BA%A3m%20m%E1%BA%A1nh%20h%C6%A1n%20do%20Covid" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn " data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="screen-reader-text">Reddit</span> </a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid" rel="external noopener nofollow" title="VKontakte" target="_blank" class="vk-share-btn " data-raw="https://vk.com/share.php?url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-vk"></span> <span class="screen-reader-text">VKontakte</span> </a> <a href="mailto:?subject=Qu%C3%BD%201%2F2020%2C%20doanh%20s%E1%BB%91%20c%C3%A1c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20xe%20m%C3%A1y%20gi%E1%BA%A3m%203%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%202019%2C%20d%E1%BB%B1%20b%C3%A1o%20qu%C3%BD%202%20gi%E1%BA%A3m%20m%E1%BA%A1nh%20h%C6%A1n%20do%20Covid&body=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid" rel="external noopener nofollow" title="Share via Email" target="_blank" class="email-share-btn " data-raw="mailto:?subject={post_title}&body={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-envelope"></span> <span class="screen-reader-text">Share via Email</span> </a> <a href="#" rel="external noopener nofollow" title="In" target="_blank" class="print-share-btn " data-raw="#"> <span class="share-btn-icon tie-icon-print"></span> <span class="screen-reader-text">In</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div class="about-author container-wrapper about-author-2"> <div class="author-avatar"> <a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin"> <img alt='Photo of admin' src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX///+nxBvIAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJREFUCJljYAAAAAIAAfRxZKYAAAAASUVORK5CYII=' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=180&d=mm&r=g' data-2x='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=360&d=mm&r=g 2x' class='lazy-img avatar avatar-180 photo' height='180' width='180' loading='lazy' decoding='async'/> </a> </div><!-- .author-avatar /--> <div class="author-info"> <h3 class="author-name"><a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin">admin</a></h3> <div class="author-bio"> </div><!-- .author-bio /--> <ul class="social-icons"></ul> </div><!-- .author-info /--> <div class="clearfix"></div> </div><!-- .about-author /--> <div id="related-posts" class="container-wrapper has-extra-post"> <div class="mag-box-title the-global-title"> <h3>Tin Liên Quan</h3> </div> <div class="related-posts-list"> <div class="related-item"> <a aria-label="‘Xe khỏe như voi rừng Tây Nguyên’" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xe-khoe-nhu-voi-rung-tay-nguyen" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of ‘Xe khỏe như voi rừng Tây Nguyên’" decoding="async" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2021/09/Xe-khoe-nhu-voi-rung-Tay-Nguyen-390x220.jpg" loading="lazy" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xe-khoe-nhu-voi-rung-tay-nguyen">‘Xe khỏe như voi rừng Tây Nguyên’</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">18/09/2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Ông Kim Jong Un ngồi xe Maybach 1,6 triệu USD, còn người Triều Tiên đi xe gì?" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-kim-jong-un-ngoi-xe-maybach-16-trieu-usd-con-nguoi-trieu-tien-di-xe-gi" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Ông Kim Jong Un ngồi xe Maybach 1,6 triệu USD, còn người Triều Tiên đi xe gì?" decoding="async" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2021/07/Ong-Kim-Jong-Un-ngoi-xe-Maybach-16-trieu-USD-390x220.jpg" loading="lazy" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-kim-jong-un-ngoi-xe-maybach-16-trieu-usd-con-nguoi-trieu-tien-di-xe-gi">Ông Kim Jong Un ngồi xe Maybach 1,6 triệu USD, còn người Triều Tiên đi xe gì?</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">15/07/2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Tín hiệu đáng mừng của thị trường ô tô trong nước sau cơn “bão giảm giá” càn quét" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tin-hieu-dang-mung-cua-thi-truong-o-to-trong-nuoc-sau-con-bao-giam-gia-can-quet" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Tín hiệu đáng mừng của thị trường ô tô trong nước sau cơn “bão giảm giá” càn quét" decoding="async" loading="lazy" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2023/07/Tin-hieu-dang-mung-cua-thi-truong-o-to-trong-390x220.jpg" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tin-hieu-dang-mung-cua-thi-truong-o-to-trong-nuoc-sau-con-bao-giam-gia-can-quet">Tín hiệu đáng mừng của thị trường ô tô trong nước sau cơn “bão giảm giá” càn quét</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">14/07/2023</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Clip khiến người xem dụi mắt 2 lần, tài xế giật mình phát hiện chướng ngại vật khi đã đến sát nút" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/clip-khien-nguoi-xem-dui-mat-2-lan-tai-xe-giat-minh-phat-hien-chuong-ngai-vat-khi-da-den-sat-nut" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Clip khiến người xem dụi mắt 2 lần, tài xế giật mình phát hiện chướng ngại vật khi đã đến sát nút" decoding="async" loading="lazy" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2020/08/Clip-khiến-người-xem-dụi-mắt-2-lần-tài-xế-390x220.jpg" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/clip-khien-nguoi-xem-dui-mat-2-lan-tai-xe-giat-minh-phat-hien-chuong-ngai-vat-khi-da-den-sat-nut">Clip khiến người xem dụi mắt 2 lần, tài xế giật mình phát hiện chướng ngại vật khi đã đến sát nút</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">08/08/2020</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> </div><!-- .related-posts-list /--> </div><!-- #related-posts /--> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title">Leave a Reply <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><p class="must-log-in">You must be <a href="https://www.xenhapgiare.com/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.xenhapgiare.com%2Ftin-tuc%2Ftin-trong-nuoc%2Fquy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid">logged in</a> to post a comment.</p> </div><!-- #respond --> </div><!-- #add-comment-block /--> </div><!-- .comments-area --> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <div id="check-also-box" class="container-wrapper check-also-right"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Xem Thêm</div> <a href="#" id="check-also-close" class="remove"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> </div> <div class="widget posts-list-big-first has-first-big-post"> <ul class="posts-list-items"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Cặp đôi Lương Bằng Quang" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cap-doi-luong-bang-quang" class="post-thumb"><span class="post-cat-wrap"><span class="post-cat tie-cat-10">Tin Trong Nước</span></span><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Cặp đôi Lương Bằng Quang" decoding="async" loading="lazy" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2021/12/Cap-doi-Luong-Bang-Quang-390x220.png" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cap-doi-luong-bang-quang">Cặp đôi Lương Bằng Quang</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">21/12/2021</span> </div> </div> </li> </ul><!-- .related-posts-list /--> </div> </div><!-- #related-posts /--> </div><!-- .main-content-row /--></div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="footer-widgets-container"> <div class="container"> </div><!-- .container /--> </div><!-- #Footer-widgets-container /--> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">Bản quyền © 2024 thuộc về XeNhapGiaRe. Tất cả các quyền</div><div class="copyright-text copyright-text-second">Thiết Kế Website <a href="http://www.netsoftsolution.net" target="_blank" >NetSoft Solution™</a></div><ul class="social-icons"></ul> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Qu%C3%BD%201%2F2020%2C%20doanh%20s%E1%BB%91%20c%C3%A1c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20xe%20m%C3%A1y%20gi%E1%BA%A3m%203%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%202019%2C%20d%E1%BB%B1%20b%C3%A1o%20qu%C3%BD%202%20gi%E1%BA%A3m%20m%E1%BA%A1nh%20h%C6%A1n%20do%20Covid&url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=Qu%C3%BD%201%2F2020%2C%20doanh%20s%E1%BB%91%20c%C3%A1c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20xe%20m%C3%A1y%20gi%E1%BA%A3m%203%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%202019%2C%20d%E1%BB%B1%20b%C3%A1o%20qu%C3%BD%202%20gi%E1%BA%A3m%20m%E1%BA%A1nh%20h%C6%A1n%20do%20Covid%20https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid&text=Qu%C3%BD%201%2F2020%2C%20doanh%20s%E1%BB%91%20c%C3%A1c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20xe%20m%C3%A1y%20gi%E1%BA%A3m%203%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%202019%2C%20d%E1%BB%B1%20b%C3%A1o%20qu%C3%BD%202%20gi%E1%BA%A3m%20m%E1%BA%A1nh%20h%C6%A1n%20do%20Covid" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn " data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> <div class="mobile-share-buttons-spacer"></div> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Back to top button</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area is-fullwidth appear-from-left" aria-label="Secondary Sidebar" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://www.xenhapgiare.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Search for:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Search" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> </div><!-- #mobile-container /--> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <script type="text/javascript"> if( 'loading' in HTMLImageElement.prototype) { document.querySelectorAll('[data-src]').forEach( function(img){ img.src = img.dataset.src; img.removeAttribute('data-src'); }); } </script> <link rel='preload' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-helpers-css' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <script>console.log('Style tie-css-helpers')</script> <link rel='preload' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-ilightbox-css' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <script>console.log('Style tie-css-ilightbox')</script> <link rel='preload' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/fontawesome.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-fontawesome5-css' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/fontawesome.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <script>console.log('Style tie-fontawesome5')</script> <div id="reading-position-indicator"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-desktop" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://www.xenhapgiare.com/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Tìm" autocomplete="off" placeholder="Gõ và nhấn Enter" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Tìm</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-login" class="tie-popup" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="tie-popup-container"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget login-widget"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Log In <span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div> </div> <div class="widget-container"> <div class="login-form"> <form name="registerform" action="https://www.xenhapgiare.com/wp-login.php" method="post"> <input type="text" name="log" title="Username" placeholder="Username"> <div class="pass-container"> <input type="password" name="pwd" title="Password" placeholder="Password"> <a class="forget-text" href="https://www.xenhapgiare.com/wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.xenhapgiare.com">Forget?</a> </div> <input type="hidden" name="redirect_to" value="/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quy-1-2020-doanh-so-cac-doanh-nghiep-xe-may-giam-3-so-voi-2019-du-bao-quy-2-giam-manh-hon-do-covid"/> <label for="rememberme" class="rememberme"> <input id="rememberme" name="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me </label> <button type="submit" class="button fullwidth login-submit">Log In</button> </form> </div> </div><!-- .widget-container /--> </div><!-- .login-widget /--> </div><!-- .container-wrapper /--> </div><!-- .tie-popup-container /--> </div><!-- .tie-popup /--> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"","is_sticky_video":"1","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"area_1","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","autoload_posts":"","reading_indicator":"true","lazyload":"true","select_share":"true","select_share_twitter":"","select_share_facebook":"","select_share_linkedin":"","select_share_email":"","facebook_app_id":"5303202981","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"default","sticky_desktop":"true","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"","lang_no_results":"Kh\u00f4ng T\u00ecm Th\u1ea5y","sticky_share_mobile":"true","sticky_share_post":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/scripts.min.js' id='tie-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/lightbox.js' id='tie-js-ilightbox-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/desktop.min.js' id='tie-js-desktop-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/single.min.js' id='tie-js-single-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/br-news.js' id='tie-js-breaking-js'></script> <script type='text/javascript'> !function(t){"use strict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});var e=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){var e;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}return function(){return e}}(),e.bindMediaToggle=function(t){var e=t.media||"all";function a(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="only x"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(var a=t.document.getElementsByTagName("link"),n=0;n<a.length;n++){var o=a[n];"preload"!==o.rel||"style"!==o.getAttribute("as")||o.getAttribute("data-loadcss")||(o.setAttribute("data-loadcss",!0),e.bindMediaToggle(o))}},!e.support()){e.poly();var a=t.setInterval(e.poly,500);t.addEventListener?t.addEventListener("load",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)}):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)})}"undefined"!=typeof exports?exports.loadCSS=loadCSS:t.loadCSS=loadCSS}("undefined"!=typeof global?global:this); </script> <script type='text/javascript'> var c = document.body.className; c = c.replace(/tie-no-js/, 'tie-js'); document.body.className = c; </script> </body> </html>