Tin Trong Nước

Xe Trung Quốc đua giảm giá, nâng trang bị tại Việt Nam hậu ra mắt Brilliance V7Xe Trung Quốc đua giảm giá, nâng trang bị tại Việt Nam hậu ra mắt Brilliance V7Sự thay đổi giá của nhiều mẫu xe Trung Quốc được cho là bởi sức ép của mẫu xe mới Brilliance V7 cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh thời điểm này.Nguồn : Source link

Tin Liên Quan

Leave a Reply

Back to top button