Tin Trong Nước

Tịch thu phương tiện vĩnh viễn khi vi phạm các lỗi sau tại Nghị định 100Tịch thu phương tiện vĩnh viễn khi vi phạm các lỗi sau tại Nghị định 100Các tổ chức, cá nhân mắc những vi phạm giao thông đường bộ sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước.Nguồn : Source link

Tin Liên Quan

Leave a Reply

Back to top button