Tin Trong Nước

Ống xả xe máy quá nóng khiến hành khách lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nhìn bức ảnh ai cũng hiểu lý do


Mới đây, mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh của một tài xế xe ôm. Kèm theo đó là lời than vãn khiến nhiều người chẳng nhịn được cười: “Chỗ để chân có thì không để, trời thì nắng, khách với chả khứa, giật mãi mới ra”.

</p> <p>Chắc hẳn ai làm ngành dịch vụ cũng biết không thể nặng lời hay “bêu” khách lên mạng xã hội. Vậy thì lý do vì sao tài xế xe ôm này lại “kể xấu” như vậy nhỉ?</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img decoding="async" src="https://autopro8.mediacdn.vn/thumb_w/640/2020/7/19/photo-1-1595128998694990255026.jpg" id="img_31b8d110-c96f-11ea-9d66-a9a213082e9d" w="660" h="880" alt="Ống xả xe máy quá nóng khiến hành khách lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nhìn bức ảnh ai cũng hiểu lý do - Ảnh 1." title="Ống xả xe máy quá nóng khiến hành khách lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nhìn bức ảnh ai cũng hiểu lý do - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="31b8d110-c96f-11ea-9d66-a9a213082e9d" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://autopro8.mediacdn.vn/2020/7/19/photo-1-1595128998694990255026.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Chiếc giày dính luôn vào ống xả xe máy.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img decoding="async" src="https://autopro8.mediacdn.vn/thumb_w/640/2020/7/19/photo-1-1595129001766263152933.jpg" id="img_3380bfd0-c96f-11ea-ab22-350465737b78" w="660" h="880" alt="Ống xả xe máy quá nóng khiến hành khách lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nhìn bức ảnh ai cũng hiểu lý do - Ảnh 2." title="Ống xả xe máy quá nóng khiến hành khách lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nhìn bức ảnh ai cũng hiểu lý do - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="3380bfd0-c96f-11ea-ab22-350465737b78" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://autopro8.mediacdn.vn/2020/7/19/photo-1-1595129001766263152933.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Dấu tích còn lại là đây.</p><div class="stream-item stream-item-in-post stream-item-inline-post alignleft"></div> </div> </div> <p><span style="">Nhìn vào những bức hình đính kèm thì ai cũng hiểu lý do. Trời nắng đi chở khách, chẳng hiểu khách lóng ngóng thế nào lại đặt luôn chân lên ống xả. Ngay lập tức ống xả nóng bỏng làm chảy luôn đế giày của khách. Sau đó giày dính luôn vào ống xả, chẳng dứt ra nổi.</span></p> <p>Sau đó khách xuống trước và rút chân ngoài, để nguyên chiếc giày trên đó. Có lẽ chủ xe và cả vị khách này đã phải mất nhiều thời gian mới có thể khiến chiếc giày rời ra khỏi ống xả. Đúng là hình ảnh khiến người ta không thể nhịn cười.</p> <p>Dân mạng đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều cho rằng đây chỉ là sự cố. Số khác tò mò về số phận của đôi giày bởi dù sao lớp đế cũng chẳng còn bằng phẳng nữa, không rõ chủ nhân của nó còn có thể tận dụng được không.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><a class="link-callout" href="https://www.facebook.com/autoprovn/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><img decoding="async" src="https://autopro8.mediacdn.vn/thumb_w/640/2020/1/4/banner-1578136733973860559938.jpg" id="img_fe8cb6b0-2ee3-11ea-a735-875b51ff2db5" w="1000" h="335" alt="Ống xả xe máy quá nóng khiến hành khách lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nhìn bức ảnh ai cũng hiểu lý do - Ảnh 3." title="Ống xả xe máy quá nóng khiến hành khách lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nhìn bức ảnh ai cũng hiểu lý do - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="fe8cb6b0-2ee3-11ea-a735-875b51ff2db5" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://autopro8.mediacdn.vn/2020/1/4/banner-1578136733973860559938.jpg" width="" height=""/></a></div> </div></div> </p></div> <p><br /> <br />Nguồn : <a href="#">Source link </a></p> <div class="stream-item stream-item-below-post-content"><script data-ad-client="ca-pub-5862787954876539" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script></div><div class="post-bottom-meta post-bottom-tags post-tags-modern"><div class="post-bottom-meta-title"><span class="tie-icon-tags" aria-hidden="true"></span> Thẻ</div><span class="tagcloud"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/de-giay-tren-ong-xa" rel="tag">để giày trên ống xả</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/nganh-dich-vu" rel="tag">ngành dịch vụ</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/tai-xe-xe-om" rel="tag">tài xế xe ôm</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/xe-om" rel="tag">xe ôm</a></span></div> </div><!-- .entry-content /--> <div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="author-meta single-author with-avatars"><span class="meta-item meta-author-wrapper"> <span class="meta-author-avatar"> <a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin"><img alt='Photo of admin' src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX///+nxBvIAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJREFUCJljYAAAAAIAAfRxZKYAAAAASUVORK5CYII=' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=140&d=mm&r=g' data-2x='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=280&d=mm&r=g 2x' class='lazy-img avatar avatar-140 photo' height='140' width='140' loading='lazy' decoding='async'/></a> </span> <span class="meta-author"><a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin" class="author-name tie-icon" title="admin">admin</a></span></span></span><span class="date meta-item tie-icon">19/07/2020</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-comment tie-icon meta-item fa-before">0</span><span class="meta-views meta-item "><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 158 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> Đã đọc 1 phút</span> </div></div><!-- .post-meta --> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2020-07-19T16:07:21+07:00","datePublished":"2020-07-19T16:07:21+07:00","dateModified":"2020-07-19T16:07:21+07:00","headline":"\u1ed0ng x\u1ea3 xe m\u00e1y qu\u00e1 n\u00f3ng khi\u1ebfn h\u00e0nh kh\u00e1ch l\u00e2m v\u00e0o c\u1ea3nh d\u1edf kh\u00f3c d\u1edf c\u01b0\u1eddi, nh\u00ecn b\u1ee9c \u1ea3nh ai c\u0169ng hi\u1ec3u l\u00fd do","name":"\u1ed0ng x\u1ea3 xe m\u00e1y qu\u00e1 n\u00f3ng khi\u1ebfn h\u00e0nh kh\u00e1ch l\u00e2m v\u00e0o c\u1ea3nh d\u1edf kh\u00f3c d\u1edf c\u01b0\u1eddi, nh\u00ecn b\u1ee9c \u1ea3nh ai c\u0169ng hi\u1ec3u l\u00fd do","keywords":"\u0111\u1ec3 gi\u00e0y tr\u00ean \u1ed1ng x\u1ea3,ng\u00e0nh d\u1ecbch v\u1ee5,t\u00e0i x\u1ebf xe \u00f4m,xe \u00f4m","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/tin-tuc\/tin-trong-nuoc\/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do","description":"M\u1edbi \u0111\u00e2y, m\u1ea1ng x\u00e3 h\u1ed9i chia s\u1ebb nh\u1eefng h\u00ecnh \u1ea3nh c\u1ee7a m\u1ed9t t\u00e0i x\u1ebf xe \u00f4m. K\u00e8m theo \u0111\u00f3 l\u00e0 l\u1eddi than v\u00e3n khi\u1ebfn nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi ch\u1eb3ng nh\u1ecbn \u0111\u01b0\u1ee3c c\u01b0\u1eddi: \"Ch\u1ed7 \u0111\u1ec3 ch\u00e2n c\u00f3 th\u00ec kh\u00f4ng \u0111\u1ec3, tr\u1eddi th\u00ec n\u1eafng, kh\u00e1ch v\u1edbi ch\u1ea3 kh\u1ee9a, g","copyrightYear":"2020","articleSection":"Tin Trong N\u01b0\u1edbc","articleBody":" \r\n\n\n\n\n \n \n \n M\u1edbi \u0111\u00e2y, m\u1ea1ng x\u00e3 h\u1ed9i chia s\u1ebb nh\u1eefng h\u00ecnh \u1ea3nh c\u1ee7a m\u1ed9t t\u00e0i x\u1ebf xe \u00f4m. K\u00e8m theo \u0111\u00f3 l\u00e0 l\u1eddi than v\u00e3n khi\u1ebfn nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi ch\u1eb3ng nh\u1ecbn \u0111\u01b0\u1ee3c c\u01b0\u1eddi: \"Ch\u1ed7 \u0111\u1ec3 ch\u00e2n c\u00f3 th\u00ec kh\u00f4ng \u0111\u1ec3, tr\u1eddi th\u00ec n\u1eafng, kh\u00e1ch v\u1edbi ch\u1ea3 kh\u1ee9a, gi\u1eadt m\u00e3i m\u1edbi ra\".Ch\u1eafc h\u1eb3n ai l\u00e0m ng\u00e0nh d\u1ecbch v\u1ee5 c\u0169ng bi\u1ebft kh\u00f4ng th\u1ec3 n\u1eb7ng l\u1eddi hay \"b\u00eau\" kh\u00e1ch l\u00ean m\u1ea1ng x\u00e3 h\u1ed9i. V\u1eady th\u00ec l\u00fd do v\u00ec sao t\u00e0i x\u1ebf xe \u00f4m n\u00e0y l\u1ea1i \u201ck\u1ec3 x\u1ea5u\u201d nh\u01b0 v\u1eady nh\u1ec9?Chi\u1ebfc gi\u00e0y d\u00ednh lu\u00f4n v\u00e0o \u1ed1ng x\u1ea3 xe m\u00e1y.D\u1ea5u t\u00edch c\u00f2n l\u1ea1i l\u00e0 \u0111\u00e2y.Nh\u00ecn v\u00e0o nh\u1eefng b\u1ee9c h\u00ecnh \u0111\u00ednh k\u00e8m th\u00ec ai c\u0169ng hi\u1ec3u l\u00fd do. Tr\u1eddi n\u1eafng \u0111i ch\u1edf kh\u00e1ch, ch\u1eb3ng hi\u1ec3u kh\u00e1ch l\u00f3ng ng\u00f3ng th\u1ebf n\u00e0o l\u1ea1i \u0111\u1eb7t lu\u00f4n ch\u00e2n l\u00ean \u1ed1ng x\u1ea3. Ngay l\u1eadp t\u1ee9c \u1ed1ng x\u1ea3 n\u00f3ng b\u1ecfng l\u00e0m ch\u1ea3y lu\u00f4n \u0111\u1ebf gi\u00e0y c\u1ee7a kh\u00e1ch. Sau \u0111\u00f3 gi\u00e0y d\u00ednh lu\u00f4n v\u00e0o \u1ed1ng x\u1ea3, ch\u1eb3ng d\u1ee9t ra n\u1ed5i.Sau \u0111\u00f3 kh\u00e1ch xu\u1ed1ng tr\u01b0\u1edbc v\u00e0 r\u00fat ch\u00e2n ngo\u00e0i, \u0111\u1ec3 nguy\u00ean chi\u1ebfc gi\u00e0y tr\u00ean \u0111\u00f3. C\u00f3 l\u1ebd ch\u1ee7 xe v\u00e0 c\u1ea3 v\u1ecb kh\u00e1ch n\u00e0y \u0111\u00e3 ph\u1ea3i m\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian m\u1edbi c\u00f3 th\u1ec3 khi\u1ebfn chi\u1ebfc gi\u00e0y r\u1eddi ra kh\u1ecfi \u1ed1ng x\u1ea3. \u0110\u00fang l\u00e0 h\u00ecnh \u1ea3nh khi\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ta kh\u00f4ng th\u1ec3 nh\u1ecbn c\u01b0\u1eddi.D\u00e2n m\u1ea1ng \u0111\u01b0a ra nhi\u1ec1u b\u00ecnh lu\u1eadn kh\u00e1c nhau. \u0110a ph\u1ea7n \u0111\u1ec1u cho r\u1eb1ng \u0111\u00e2y ch\u1ec9 l\u00e0 s\u1ef1 c\u1ed1. S\u1ed1 kh\u00e1c t\u00f2 m\u00f2 v\u1ec1 s\u1ed1 ph\u1eadn c\u1ee7a \u0111\u00f4i gi\u00e0y b\u1edfi d\u00f9 sao l\u1edbp \u0111\u1ebf c\u0169ng ch\u1eb3ng c\u00f2n b\u1eb1ng ph\u1eb3ng n\u1eefa, kh\u00f4ng r\u00f5 ch\u1ee7 nh\u00e2n c\u1ee7a n\u00f3 c\u00f2n c\u00f3 th\u1ec3 t\u1eadn d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u00f4ng.\n\n \n \n \n \n\n \r\n\r\nNgu\u1ed3n : Source link ","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Xe Nh\u1eadp","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/logo-retina.png"}},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/tin-tuc\/tin-trong-nuoc\/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"admin","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/author\/admin"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/\u1ed0ng-x\u1ea3-xe-m\u00e1y-qu\u00e1-n\u00f3ng-khi\u1ebfn-h\u00e0nh-kh\u00e1ch-l\u00e2m.jpg","width":1200,"height":315}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links "> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="social-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20xe%20m%C3%A1y%20qu%C3%A1%20n%C3%B3ng%20khi%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20kh%C3%A1ch%20l%C3%A2m%20v%C3%A0o%20c%E1%BA%A3nh%20d%E1%BB%9F%20kh%C3%B3c%20d%E1%BB%9F%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%2C%20nh%C3%ACn%20b%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20ai%20c%C5%A9ng%20hi%E1%BB%83u%20l%C3%BD%20do&url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn large-share-button" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="social-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do&title=%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20xe%20m%C3%A1y%20qu%C3%A1%20n%C3%B3ng%20khi%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20kh%C3%A1ch%20l%C3%A2m%20v%C3%A0o%20c%E1%BA%A3nh%20d%E1%BB%9F%20kh%C3%B3c%20d%E1%BB%9F%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%2C%20nh%C3%ACn%20b%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20ai%20c%C5%A9ng%20hi%E1%BB%83u%20l%C3%BD%20do" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do&name=%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20xe%20m%C3%A1y%20qu%C3%A1%20n%C3%B3ng%20khi%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20kh%C3%A1ch%20l%C3%A2m%20v%C3%A0o%20c%E1%BA%A3nh%20d%E1%BB%9F%20kh%C3%B3c%20d%E1%BB%9F%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%2C%20nh%C3%ACn%20b%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20ai%20c%C5%A9ng%20hi%E1%BB%83u%20l%C3%BD%20do" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn " data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="screen-reader-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do&description=%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20xe%20m%C3%A1y%20qu%C3%A1%20n%C3%B3ng%20khi%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20kh%C3%A1ch%20l%C3%A2m%20v%C3%A0o%20c%E1%BA%A3nh%20d%E1%BB%9F%20kh%C3%B3c%20d%E1%BB%9F%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%2C%20nh%C3%ACn%20b%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20ai%20c%C5%A9ng%20hi%E1%BB%83u%20l%C3%BD%20do&media=https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2020/07/Ống-xả-xe-máy-quá-nóng-khiến-hành-khách-lâm.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn " data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do&title=%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20xe%20m%C3%A1y%20qu%C3%A1%20n%C3%B3ng%20khi%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20kh%C3%A1ch%20l%C3%A2m%20v%C3%A0o%20c%E1%BA%A3nh%20d%E1%BB%9F%20kh%C3%B3c%20d%E1%BB%9F%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%2C%20nh%C3%ACn%20b%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20ai%20c%C5%A9ng%20hi%E1%BB%83u%20l%C3%BD%20do" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn " data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="screen-reader-text">Reddit</span> </a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do" rel="external noopener nofollow" title="VKontakte" target="_blank" class="vk-share-btn " data-raw="https://vk.com/share.php?url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-vk"></span> <span class="screen-reader-text">VKontakte</span> </a> <a href="mailto:?subject=%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20xe%20m%C3%A1y%20qu%C3%A1%20n%C3%B3ng%20khi%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20kh%C3%A1ch%20l%C3%A2m%20v%C3%A0o%20c%E1%BA%A3nh%20d%E1%BB%9F%20kh%C3%B3c%20d%E1%BB%9F%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%2C%20nh%C3%ACn%20b%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20ai%20c%C5%A9ng%20hi%E1%BB%83u%20l%C3%BD%20do&body=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do" rel="external noopener nofollow" title="Share via Email" target="_blank" class="email-share-btn " data-raw="mailto:?subject={post_title}&body={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-envelope"></span> <span class="screen-reader-text">Share via Email</span> </a> <a href="#" rel="external noopener nofollow" title="In" target="_blank" class="print-share-btn " data-raw="#"> <span class="share-btn-icon tie-icon-print"></span> <span class="screen-reader-text">In</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div class="about-author container-wrapper about-author-2"> <div class="author-avatar"> <a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin"> <img alt='Photo of admin' src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX///+nxBvIAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJREFUCJljYAAAAAIAAfRxZKYAAAAASUVORK5CYII=' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=180&d=mm&r=g' data-2x='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=360&d=mm&r=g 2x' class='lazy-img avatar avatar-180 photo' height='180' width='180' loading='lazy' decoding='async'/> </a> </div><!-- .author-avatar /--> <div class="author-info"> <h3 class="author-name"><a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin">admin</a></h3> <div class="author-bio"> </div><!-- .author-bio /--> <ul class="social-icons"></ul> </div><!-- .author-info /--> <div class="clearfix"></div> </div><!-- .about-author /--> <div id="related-posts" class="container-wrapper has-extra-post"> <div class="mag-box-title the-global-title"> <h3>Tin Liên Quan</h3> </div> <div class="related-posts-list"> <div class="related-item"> <a aria-label="Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mở thêm làn ô tô đón khách" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cang-hang-khong-quoc-te-tan-son-nhat-mo-them-lan-o-to-don-khach" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mở thêm làn ô tô đón khách" decoding="async" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2022/02/Cang-hang-khong-quoc-te-Tan-Son-Nhat-mo-them-390x220.jpg" loading="lazy" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cang-hang-khong-quoc-te-tan-son-nhat-mo-them-lan-o-to-don-khach">Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mở thêm làn ô tô đón khách</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">20/02/2022</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Nhiều siêu phẩm nhập đoàn phút chót, mong chờ bất ngờ từ đại gia Hoàng Kim Khánh" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nhieu-sieu-pham-nhap-doan-phut-chot-mong-cho-bat-ngo-tu-dai-gia-hoang-kim-khanh" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Nhiều siêu phẩm nhập đoàn phút chót, mong chờ bất ngờ từ đại gia Hoàng Kim Khánh" decoding="async" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2022/04/Nhieu-sieu-pham-nhap-doan-phut-chot-mong-cho-bat-390x220.jpg" loading="lazy" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nhieu-sieu-pham-nhap-doan-phut-chot-mong-cho-bat-ngo-tu-dai-gia-hoang-kim-khanh">Nhiều siêu phẩm nhập đoàn phút chót, mong chờ bất ngờ từ đại gia Hoàng Kim Khánh</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">14/04/2022</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Đề xuất người Việt mua ô tô điện được hỗ trợ 1.000 USD" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/de-xuat-nguoi-viet-mua-o-to-dien-duoc-ho-tro-1-000-usd" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Đề xuất người Việt mua ô tô điện được hỗ trợ 1.000 USD" decoding="async" loading="lazy" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2023/08/De-xuat-nguoi-Viet-mua-o-to-dien-duoc-ho-390x220.jpeg" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/de-xuat-nguoi-viet-mua-o-to-dien-duoc-ho-tro-1-000-usd">Đề xuất người Việt mua ô tô điện được hỗ trợ 1.000 USD</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">27/08/2023</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Ô tô 7 chỗ “ngụp lặn” giữa hồ sen, hiện trường tai nạn khiến dân mạng ám ảnh" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/o-to-7-cho-ngup-lan-giua-ho-sen-hien-truong-tai-nan-khien-dan-mang-am-anh" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Ô tô 7 chỗ “ngụp lặn” giữa hồ sen, hiện trường tai nạn khiến dân mạng ám ảnh" decoding="async" loading="lazy" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2020/04/Ô-tô-7-chỗ-ngụp-lặn-giữa-hồ-sen-hiện-390x220.jpg" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/o-to-7-cho-ngup-lan-giua-ho-sen-hien-truong-tai-nan-khien-dan-mang-am-anh">Ô tô 7 chỗ “ngụp lặn” giữa hồ sen, hiện trường tai nạn khiến dân mạng ám ảnh</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">01/04/2020</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> </div><!-- .related-posts-list /--> </div><!-- #related-posts /--> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title">Leave a Reply <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><p class="must-log-in">You must be <a href="https://www.xenhapgiare.com/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.xenhapgiare.com%2Ftin-tuc%2Ftin-trong-nuoc%2Fong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do">logged in</a> to post a comment.</p> </div><!-- #respond --> </div><!-- #add-comment-block /--> </div><!-- .comments-area --> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <div id="check-also-box" class="container-wrapper check-also-right"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Xem Thêm</div> <a href="#" id="check-also-close" class="remove"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> </div> <div class="widget posts-list-big-first has-first-big-post"> <ul class="posts-list-items"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Nhóm côn đồ mang “hàng nóng” chặn đầu xe 16 chỗ, hành hung nhiều người bị thương" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nhom-con-do-mang-hang-nong-chan-dau-xe-16-cho-hanh-hung-nhieu-nguoi-bi-thuong" class="post-thumb"><span class="post-cat-wrap"><span class="post-cat tie-cat-10">Tin Trong Nước</span></span><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Nhóm côn đồ mang “hàng nóng” chặn đầu xe 16 chỗ, hành hung nhiều người bị thương" decoding="async" loading="lazy" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2020/12/Nhom-con-do-mang-hang-nong-chan-dau-xe-16-390x220.png" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nhom-con-do-mang-hang-nong-chan-dau-xe-16-cho-hanh-hung-nhieu-nguoi-bi-thuong">Nhóm côn đồ mang “hàng nóng” chặn đầu xe 16 chỗ, hành hung nhiều người bị thương</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">06/12/2020</span> </div> </div> </li> </ul><!-- .related-posts-list /--> </div> </div><!-- #related-posts /--> </div><!-- .main-content-row /--></div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="footer-widgets-container"> <div class="container"> </div><!-- .container /--> </div><!-- #Footer-widgets-container /--> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">Bản quyền © 2024 thuộc về XeNhapGiaRe. Tất cả các quyền</div><div class="copyright-text copyright-text-second">Thiết Kế Website <a href="http://www.netsoftsolution.net" target="_blank" >NetSoft Solution™</a></div><ul class="social-icons"></ul> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20xe%20m%C3%A1y%20qu%C3%A1%20n%C3%B3ng%20khi%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20kh%C3%A1ch%20l%C3%A2m%20v%C3%A0o%20c%E1%BA%A3nh%20d%E1%BB%9F%20kh%C3%B3c%20d%E1%BB%9F%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%2C%20nh%C3%ACn%20b%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20ai%20c%C5%A9ng%20hi%E1%BB%83u%20l%C3%BD%20do&url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20xe%20m%C3%A1y%20qu%C3%A1%20n%C3%B3ng%20khi%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20kh%C3%A1ch%20l%C3%A2m%20v%C3%A0o%20c%E1%BA%A3nh%20d%E1%BB%9F%20kh%C3%B3c%20d%E1%BB%9F%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%2C%20nh%C3%ACn%20b%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20ai%20c%C5%A9ng%20hi%E1%BB%83u%20l%C3%BD%20do%20https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do&text=%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20xe%20m%C3%A1y%20qu%C3%A1%20n%C3%B3ng%20khi%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20kh%C3%A1ch%20l%C3%A2m%20v%C3%A0o%20c%E1%BA%A3nh%20d%E1%BB%9F%20kh%C3%B3c%20d%E1%BB%9F%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%2C%20nh%C3%ACn%20b%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20ai%20c%C5%A9ng%20hi%E1%BB%83u%20l%C3%BD%20do" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn " data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> <div class="mobile-share-buttons-spacer"></div> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Back to top button</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area is-fullwidth appear-from-left" aria-label="Secondary Sidebar" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://www.xenhapgiare.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Search for:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Search" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> </div><!-- #mobile-container /--> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <script type="text/javascript"> if( 'loading' in HTMLImageElement.prototype) { document.querySelectorAll('[data-src]').forEach( function(img){ img.src = img.dataset.src; img.removeAttribute('data-src'); }); } </script> <link rel='preload' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-helpers-css' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <script>console.log('Style tie-css-helpers')</script> <link rel='preload' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-ilightbox-css' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <script>console.log('Style tie-css-ilightbox')</script> <link rel='preload' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/fontawesome.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-fontawesome5-css' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/fontawesome.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <script>console.log('Style tie-fontawesome5')</script> <div id="reading-position-indicator"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-desktop" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://www.xenhapgiare.com/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Tìm" autocomplete="off" placeholder="Gõ và nhấn Enter" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Tìm</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-login" class="tie-popup" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="tie-popup-container"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget login-widget"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Log In <span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div> </div> <div class="widget-container"> <div class="login-form"> <form name="registerform" action="https://www.xenhapgiare.com/wp-login.php" method="post"> <input type="text" name="log" title="Username" placeholder="Username"> <div class="pass-container"> <input type="password" name="pwd" title="Password" placeholder="Password"> <a class="forget-text" href="https://www.xenhapgiare.com/wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.xenhapgiare.com">Forget?</a> </div> <input type="hidden" name="redirect_to" value="/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-xa-xe-may-qua-nong-khien-hanh-khach-lam-vao-canh-do-khoc-do-cuoi-nhin-buc-anh-ai-cung-hieu-ly-do"/> <label for="rememberme" class="rememberme"> <input id="rememberme" name="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me </label> <button type="submit" class="button fullwidth login-submit">Log In</button> </form> </div> </div><!-- .widget-container /--> </div><!-- .login-widget /--> </div><!-- .container-wrapper /--> </div><!-- .tie-popup-container /--> </div><!-- .tie-popup /--> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"","is_sticky_video":"1","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"area_1","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","autoload_posts":"","reading_indicator":"true","lazyload":"true","select_share":"true","select_share_twitter":"","select_share_facebook":"","select_share_linkedin":"","select_share_email":"","facebook_app_id":"5303202981","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"default","sticky_desktop":"true","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"","lang_no_results":"Kh\u00f4ng T\u00ecm Th\u1ea5y","sticky_share_mobile":"true","sticky_share_post":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/scripts.min.js' id='tie-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/lightbox.js' id='tie-js-ilightbox-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/desktop.min.js' id='tie-js-desktop-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/single.min.js' id='tie-js-single-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/br-news.js' id='tie-js-breaking-js'></script> <script type='text/javascript'> !function(t){"use strict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});var e=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){var e;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}return function(){return e}}(),e.bindMediaToggle=function(t){var e=t.media||"all";function a(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="only x"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(var a=t.document.getElementsByTagName("link"),n=0;n<a.length;n++){var o=a[n];"preload"!==o.rel||"style"!==o.getAttribute("as")||o.getAttribute("data-loadcss")||(o.setAttribute("data-loadcss",!0),e.bindMediaToggle(o))}},!e.support()){e.poly();var a=t.setInterval(e.poly,500);t.addEventListener?t.addEventListener("load",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)}):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)})}"undefined"!=typeof exports?exports.loadCSS=loadCSS:t.loadCSS=loadCSS}("undefined"!=typeof global?global:this); </script> <script type='text/javascript'> var c = document.body.className; c = c.replace(/tie-no-js/, 'tie-js'); document.body.className = c; </script> </body> </html>