Tin Trong Nước

Lấy xe đi làm, thanh niên thấy phong bao đỏ dán ở gương, nội dung bên trong mới bất ngờ


“Một buổi sáng năm ngoái, mình chuẩn bị lấy xe đi làm thì thấy chiếc gương bên trái vỡ tùm lum, trong đó là một bao lì xì. Bên ngoài vỏ viết chữ “Xin Lôi”.</i></p><div class="stream-item stream-item-in-post stream-item-inline-post alignright"><script data-ad-client="ca-pub-5862787954876539" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script></div> <p><i>Bên trong là một “lá thư” và xấp tiền lẻ đủ các loại được đóng thành từng cọc 5 nghin (kiểu 2-2-1, 2-1-1-1, như kiểu bà ngoại mình làm để đi chợ trả tiền cho nhanh.</i></p> <p><i>Nội dung bức thư nguyên văn là:</i></p> <p><i>“Xin chào, xin lỗi vì tô đã lam vỡ gưong cúa bạn, mong rằng số tiên này sẽ đủ để mua một cái gương mới.</i></p> <p><i>Simon”.</i></p><div class="stream-item stream-item-in-post stream-item-inline-post alignleft"></div> <p><i>Thấy buồn cười nên thôi mình bỏ qua, dù sao người ta cũng có ý thức đền.</i></p> <p><i>Mãi mấy tháng sau mình mới tình cờ gặp Simon khi bạn chuẩn bị… chuyển nhà. Bạn bảo sợ chủ xe không biết tiếng Anh nên dùng Google Translate dịch qua tiếng Việt rồi “vẽ” lại chữ vào tờ giấy nhắn (nên mới sai chính tả vậy nè)”.</i></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img decoding="async" src="https://autopro8.mediacdn.vn/thumb_w/640/2020/4/16/photo-1-1587010648046200276265.jpg" id="img_30213d30-7f99-11ea-a74c-4d9601aabbe6" w="660" h="659" alt=" Lấy xe đi làm, thanh niên thấy phong bao đỏ dán ở gương, nội dung bên trong mới bất ngờ - Ảnh 1." title=" Lấy xe đi làm, thanh niên thấy phong bao đỏ dán ở gương, nội dung bên trong mới bất ngờ - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="30213d30-7f99-11ea-a74c-4d9601aabbe6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://autopro8.mediacdn.vn/2020/4/16/photo-1-1587010648046200276265.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Hình ảnh bao lì xì “bồi thường”.</p> </div> </div> <p><span style="">Đây là câu chuyện do một nam thanh niên kể lại trên mạng xã hội. Anh bị người lạ làm vỡ gương xe máy và được đền bù bằng cách thật đặc biệt. Anh chàng ngoại quốc sợ chủ xe máy không biết tiếng Anh nên kỳ công dùng Google để dịch, viết lời xin lỗi và bồi thường thêm tiền.</span></p> <p>Không rõ cuối cùng số tiền ấy có đủ để thay gương hay không nhưng dù sao câu chuyện này cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.</p> <p>Dân mạng đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần khen ngợi cho tinh thần tự giác của thanh niên Simon. Trong cuộc sống khó tránh khỏi những chuyện không mong muốn, cái kết có tốt đẹp hay không tùy thuộc vào thái độ và cách giải quyết của mỗi người.</p> </div> <p><br /> <br />Nguồn : <a href="#">Source link </a></p> <div class="stream-item stream-item-below-post-content"><script data-ad-client="ca-pub-5862787954876539" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script></div><div class="post-bottom-meta post-bottom-tags post-tags-modern"><div class="post-bottom-meta-title"><span class="tie-icon-tags" aria-hidden="true"></span> Thẻ</div><span class="tagcloud"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/bao-li-xi" rel="tag">bao lì xì</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/loi-xin-loi" rel="tag">lời xin lỗi</a> <a href="https://www.xenhapgiare.com/tag/nam-thanh-nien" rel="tag">nam thanh niên</a></span></div> </div><!-- .entry-content /--> <div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="author-meta single-author with-avatars"><span class="meta-item meta-author-wrapper"> <span class="meta-author-avatar"> <a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin"><img alt='Photo of admin' src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX///+nxBvIAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJREFUCJljYAAAAAIAAfRxZKYAAAAASUVORK5CYII=' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=140&d=mm&r=g' data-2x='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=280&d=mm&r=g 2x' class='lazy-img avatar avatar-140 photo' height='140' width='140' loading='lazy' decoding='async'/></a> </span> <span class="meta-author"><a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin" class="author-name tie-icon" title="admin">admin</a></span></span></span><span class="date meta-item tie-icon">16/04/2020</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-comment tie-icon meta-item fa-before">0</span><span class="meta-views meta-item "><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 152 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> Đã đọc 1 phút</span> </div></div><!-- .post-meta --> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2020-04-16T14:01:25+07:00","datePublished":"2020-04-16T14:01:25+07:00","dateModified":"2020-04-16T14:01:25+07:00","headline":"L\u1ea5y xe \u0111i l\u00e0m, thanh ni\u00ean th\u1ea5y phong bao \u0111\u1ecf d\u00e1n \u1edf g\u01b0\u01a1ng, n\u1ed9i dung b\u00ean trong m\u1edbi b\u1ea5t ng\u1edd","name":"L\u1ea5y xe \u0111i l\u00e0m, thanh ni\u00ean th\u1ea5y phong bao \u0111\u1ecf d\u00e1n \u1edf g\u01b0\u01a1ng, n\u1ed9i dung b\u00ean trong m\u1edbi b\u1ea5t ng\u1edd","keywords":"bao l\u00ec x\u00ec,l\u1eddi xin l\u1ed7i,nam thanh ni\u00ean","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/tin-tuc\/tin-trong-nuoc\/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo","description":"\"M\u1ed9t bu\u1ed5i s\u00e1ng n\u0103m ngo\u00e1i, m\u00ecnh chu\u1ea9n b\u1ecb l\u1ea5y xe \u0111i l\u00e0m th\u00ec th\u1ea5y chi\u1ebfc g\u01b0\u01a1ng b\u00ean tr\u00e1i v\u1ee1 t\u00f9m lum, trong \u0111\u00f3 l\u00e0 m\u1ed9t bao l\u00ec x\u00ec. B\u00ean ngo\u00e0i v\u1ecf vi\u1ebft ch\u1eef \"Xin L\u00f4i\".B\u00ean trong l\u00e0 m\u1ed9t \"l\u00e1 th\u01b0\" v\u00e0 x\u1ea5p ti\u1ec1n l\u1ebb \u0111\u1ee7 c","copyrightYear":"2020","articleSection":"Tin Trong N\u01b0\u1edbc","articleBody":" \r\n\n \"M\u1ed9t bu\u1ed5i s\u00e1ng n\u0103m ngo\u00e1i, m\u00ecnh chu\u1ea9n b\u1ecb l\u1ea5y xe \u0111i l\u00e0m th\u00ec th\u1ea5y chi\u1ebfc g\u01b0\u01a1ng b\u00ean tr\u00e1i v\u1ee1 t\u00f9m lum, trong \u0111\u00f3 l\u00e0 m\u1ed9t bao l\u00ec x\u00ec. B\u00ean ngo\u00e0i v\u1ecf vi\u1ebft ch\u1eef \"Xin L\u00f4i\".B\u00ean trong l\u00e0 m\u1ed9t \"l\u00e1 th\u01b0\" v\u00e0 x\u1ea5p ti\u1ec1n l\u1ebb \u0111\u1ee7 c\u00e1c lo\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00f3ng th\u00e0nh t\u1eebng c\u1ecdc 5 nghin (ki\u1ec3u 2-2-1, 2-1-1-1, nh\u01b0 ki\u1ec3u b\u00e0 ngo\u1ea1i m\u00ecnh l\u00e0m \u0111\u1ec3 \u0111i ch\u1ee3 tr\u1ea3 ti\u1ec1n cho nhanh.N\u1ed9i dung b\u1ee9c th\u01b0 nguy\u00ean v\u0103n l\u00e0:\"Xin ch\u00e0o, xin l\u1ed7i v\u00ec t\u00f4 \u0111\u00e3 lam v\u1ee1 g\u01b0ong c\u00faa b\u1ea1n, mong r\u1eb1ng s\u1ed1 ti\u00ean n\u00e0y s\u1ebd \u0111\u1ee7 \u0111\u1ec3 mua m\u1ed9t c\u00e1i g\u01b0\u01a1ng m\u1edbi.Simon\".Th\u1ea5y bu\u1ed3n c\u01b0\u1eddi n\u00ean th\u00f4i m\u00ecnh b\u1ecf qua, d\u00f9 sao ng\u01b0\u1eddi ta c\u0169ng c\u00f3 \u00fd th\u1ee9c \u0111\u1ec1n.M\u00e3i m\u1ea5y th\u00e1ng sau m\u00ecnh m\u1edbi t\u00ecnh c\u1edd g\u1eb7p Simon khi b\u1ea1n chu\u1ea9n b\u1ecb\u2026 chuy\u1ec3n nh\u00e0. B\u1ea1n b\u1ea3o s\u1ee3 ch\u1ee7 xe kh\u00f4ng bi\u1ebft ti\u1ebfng Anh n\u00ean d\u00f9ng Google Translate d\u1ecbch qua ti\u1ebfng Vi\u1ec7t r\u1ed3i \"v\u1ebd\" l\u1ea1i ch\u1eef v\u00e0o t\u1edd gi\u1ea5y nh\u1eafn (n\u00ean m\u1edbi sai ch\u00ednh t\u1ea3 v\u1eady n\u00e8)\".H\u00ecnh \u1ea3nh bao l\u00ec x\u00ec \"b\u1ed3i th\u01b0\u1eddng\".\u0110\u00e2y l\u00e0 c\u00e2u chuy\u1ec7n do m\u1ed9t nam thanh ni\u00ean k\u1ec3 l\u1ea1i tr\u00ean m\u1ea1ng x\u00e3 h\u1ed9i. Anh b\u1ecb ng\u01b0\u1eddi l\u1ea1 l\u00e0m v\u1ee1 g\u01b0\u01a1ng xe m\u00e1y v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ec1n b\u00f9 b\u1eb1ng c\u00e1ch th\u1eadt \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t. Anh ch\u00e0ng ngo\u1ea1i qu\u1ed1c s\u1ee3 ch\u1ee7 xe m\u00e1y kh\u00f4ng bi\u1ebft ti\u1ebfng Anh n\u00ean k\u1ef3 c\u00f4ng d\u00f9ng Google \u0111\u1ec3 d\u1ecbch, vi\u1ebft l\u1eddi xin l\u1ed7i v\u00e0 b\u1ed3i th\u01b0\u1eddng th\u00eam ti\u1ec1n.Kh\u00f4ng r\u00f5 cu\u1ed1i c\u00f9ng s\u1ed1 ti\u1ec1n \u1ea5y c\u00f3 \u0111\u1ee7 \u0111\u1ec3 thay g\u01b0\u01a1ng hay kh\u00f4ng nh\u01b0ng d\u00f9 sao c\u00e2u chuy\u1ec7n n\u00e0y c\u0169ng khi\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ta c\u1ea3m th\u1ea5y vui v\u1ebb.D\u00e2n m\u1ea1ng \u0111\u01b0a ra nhi\u1ec1u b\u00ecnh lu\u1eadn kh\u00e1c nhau. \u0110a ph\u1ea7n khen ng\u1ee3i cho tinh th\u1ea7n t\u1ef1 gi\u00e1c c\u1ee7a thanh ni\u00ean Simon. Trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng kh\u00f3 tr\u00e1nh kh\u1ecfi nh\u1eefng chuy\u1ec7n kh\u00f4ng mong mu\u1ed1n, c\u00e1i k\u1ebft c\u00f3 t\u1ed1t \u0111\u1eb9p hay kh\u00f4ng t\u00f9y thu\u1ed9c v\u00e0o th\u00e1i \u0111\u1ed9 v\u00e0 c\u00e1ch gi\u1ea3i quy\u1ebft c\u1ee7a m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi.\n\n \n \n \r\n\r\nNgu\u1ed3n : Source link ","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Xe Nh\u1eadp","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/logo-retina.png"}},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/tin-tuc\/tin-trong-nuoc\/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"admin","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/author\/admin"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/L\u1ea5y-xe-\u0111i-l\u00e0m-thanh-ni\u00ean-th\u1ea5y-phong-bao-\u0111\u1ecf.jpg","width":1200,"height":315}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links "> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="social-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=L%E1%BA%A5y%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%2C%20thanh%20ni%C3%AAn%20th%E1%BA%A5y%20phong%20bao%20%C4%91%E1%BB%8F%20d%C3%A1n%20%E1%BB%9F%20g%C6%B0%C6%A1ng%2C%20n%E1%BB%99i%20dung%20b%C3%AAn%20trong%20m%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D&url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn large-share-button" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="social-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo&title=L%E1%BA%A5y%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%2C%20thanh%20ni%C3%AAn%20th%E1%BA%A5y%20phong%20bao%20%C4%91%E1%BB%8F%20d%C3%A1n%20%E1%BB%9F%20g%C6%B0%C6%A1ng%2C%20n%E1%BB%99i%20dung%20b%C3%AAn%20trong%20m%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo&name=L%E1%BA%A5y%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%2C%20thanh%20ni%C3%AAn%20th%E1%BA%A5y%20phong%20bao%20%C4%91%E1%BB%8F%20d%C3%A1n%20%E1%BB%9F%20g%C6%B0%C6%A1ng%2C%20n%E1%BB%99i%20dung%20b%C3%AAn%20trong%20m%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn " data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="screen-reader-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo&description=L%E1%BA%A5y%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%2C%20thanh%20ni%C3%AAn%20th%E1%BA%A5y%20phong%20bao%20%C4%91%E1%BB%8F%20d%C3%A1n%20%E1%BB%9F%20g%C6%B0%C6%A1ng%2C%20n%E1%BB%99i%20dung%20b%C3%AAn%20trong%20m%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D&media=https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2020/04/Lấy-xe-đi-làm-thanh-niên-thấy-phong-bao-đỏ.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn " data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo&title=L%E1%BA%A5y%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%2C%20thanh%20ni%C3%AAn%20th%E1%BA%A5y%20phong%20bao%20%C4%91%E1%BB%8F%20d%C3%A1n%20%E1%BB%9F%20g%C6%B0%C6%A1ng%2C%20n%E1%BB%99i%20dung%20b%C3%AAn%20trong%20m%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn " data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="screen-reader-text">Reddit</span> </a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo" rel="external noopener nofollow" title="VKontakte" target="_blank" class="vk-share-btn " data-raw="https://vk.com/share.php?url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-vk"></span> <span class="screen-reader-text">VKontakte</span> </a> <a href="mailto:?subject=L%E1%BA%A5y%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%2C%20thanh%20ni%C3%AAn%20th%E1%BA%A5y%20phong%20bao%20%C4%91%E1%BB%8F%20d%C3%A1n%20%E1%BB%9F%20g%C6%B0%C6%A1ng%2C%20n%E1%BB%99i%20dung%20b%C3%AAn%20trong%20m%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D&body=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo" rel="external noopener nofollow" title="Share via Email" target="_blank" class="email-share-btn " data-raw="mailto:?subject={post_title}&body={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-envelope"></span> <span class="screen-reader-text">Share via Email</span> </a> <a href="#" rel="external noopener nofollow" title="In" target="_blank" class="print-share-btn " data-raw="#"> <span class="share-btn-icon tie-icon-print"></span> <span class="screen-reader-text">In</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div class="about-author container-wrapper about-author-2"> <div class="author-avatar"> <a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin"> <img alt='Photo of admin' src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX///+nxBvIAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJREFUCJljYAAAAAIAAfRxZKYAAAAASUVORK5CYII=' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=180&d=mm&r=g' data-2x='https://secure.gravatar.com/avatar/da6274eed5c9cafcdfe9e028d8fa993b?s=360&d=mm&r=g 2x' class='lazy-img avatar avatar-180 photo' height='180' width='180' loading='lazy' decoding='async'/> </a> </div><!-- .author-avatar /--> <div class="author-info"> <h3 class="author-name"><a href="https://www.xenhapgiare.com/author/admin">admin</a></h3> <div class="author-bio"> </div><!-- .author-bio /--> <ul class="social-icons"></ul> </div><!-- .author-info /--> <div class="clearfix"></div> </div><!-- .about-author /--> <div id="related-posts" class="container-wrapper has-extra-post"> <div class="mag-box-title the-global-title"> <h3>Tin Liên Quan</h3> </div> <div class="related-posts-list"> <div class="related-item"> <a aria-label="Kỳ công nâng cấp từ trong ra ngoài, hàng ‘khủng’ Mercedes-Benz G 55 AMG cũ bán lại chỉ 3,7 tỷ đồng" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ky-cong-nang-cap-tu-trong-ra-ngoai-hang-khung-mercedes-benz-g-55-amg-cu-ban-lai-chi-37-ty-dong" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Kỳ công nâng cấp từ trong ra ngoài, hàng ‘khủng’ Mercedes-Benz G 55 AMG cũ bán lại chỉ 3,7 tỷ đồng" decoding="async" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2020/12/Ky-cong-nang-cap-tu-trong-ra-ngoai-hang-khung-390x220.png" loading="lazy" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ky-cong-nang-cap-tu-trong-ra-ngoai-hang-khung-mercedes-benz-g-55-amg-cu-ban-lai-chi-37-ty-dong">Kỳ công nâng cấp từ trong ra ngoài, hàng ‘khủng’ Mercedes-Benz G 55 AMG cũ bán lại chỉ 3,7 tỷ đồng</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">20/12/2020</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Ông Phạm Nhật Vượng chính thức chốt thời điểm đưa VinFast vào nước đang “giàu lên” nhanh nhất Đông Nam Á" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-pham-nhat-vuong-chinh-thuc-chot-thoi-diem-dua-vinfast-vao-nuoc-dang-giau-len-nhanh-nhat-dong-nam-a" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Ông Phạm Nhật Vượng chính thức chốt thời điểm đưa VinFast vào nước đang “giàu lên” nhanh nhất Đông Nam Á" decoding="async" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2024/05/Ong-Pham-Nhat-Vuong-chinh-thuc-chot-thoi-diem-dua-390x220.png" loading="lazy" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-pham-nhat-vuong-chinh-thuc-chot-thoi-diem-dua-vinfast-vao-nuoc-dang-giau-len-nhanh-nhat-dong-nam-a">Ông Phạm Nhật Vượng chính thức chốt thời điểm đưa VinFast vào nước đang “giàu lên” nhanh nhất Đông Nam Á</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">08/05/2024</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Honda HR-V giảm giá kỷ lục 130 triệu đồng tại đại lý" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/honda-hr-v-giam-gia-ky-luc-130-trieu-dong-tai-dai-ly" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Honda HR-V giảm giá kỷ lục 130 triệu đồng tại đại lý" decoding="async" loading="lazy" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2021/12/Honda-HR-V-giam-gia-ky-luc-130-trieu-dong-tai-390x220.jpg" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/honda-hr-v-giam-gia-ky-luc-130-trieu-dong-tai-dai-ly">Honda HR-V giảm giá kỷ lục 130 triệu đồng tại đại lý</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">16/12/2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="12 xe Ferrari, 3 siêu phẩm bí ẩn trị giá cả triệu Đô la, không có chiếc thứ 2 tại Việt Nam" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/12-xe-ferrari-3-sieu-pham-bi-an-tri-gia-ca-trieu-do-la-khong-co-chiec-thu-2-tai-viet-nam" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of 12 xe Ferrari, 3 siêu phẩm bí ẩn trị giá cả triệu Đô la, không có chiếc thứ 2 tại Việt Nam" decoding="async" loading="lazy" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2024/04/12-xe-Ferrari-3-sieu-pham-bi-an-tri-gia-390x220.jpg" /></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/12-xe-ferrari-3-sieu-pham-bi-an-tri-gia-ca-trieu-do-la-khong-co-chiec-thu-2-tai-viet-nam">12 xe Ferrari, 3 siêu phẩm bí ẩn trị giá cả triệu Đô la, không có chiếc thứ 2 tại Việt Nam</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">02/04/2024</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> </div><!-- .related-posts-list /--> </div><!-- #related-posts /--> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title">Leave a Reply <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><p class="must-log-in">You must be <a href="https://www.xenhapgiare.com/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.xenhapgiare.com%2Ftin-tuc%2Ftin-trong-nuoc%2Flay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo">logged in</a> to post a comment.</p> </div><!-- #respond --> </div><!-- #add-comment-block /--> </div><!-- .comments-area --> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <div id="check-also-box" class="container-wrapper check-also-right"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Xem Thêm</div> <a href="#" id="check-also-close" class="remove"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> </div> <div class="widget posts-list-big-first has-first-big-post"> <ul class="posts-list-items"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Haval H6 HEV lần đầu giảm 120 triệu, giá về dưới 1 tỷ" href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/haval-h6-hev-lan-dau-giam-120-trieu-gia-ve-duoi-1-ty" class="post-thumb"><span class="post-cat-wrap"><span class="post-cat tie-cat-10">Tin Trong Nước</span></span><img width="390" height="220" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYYAAADcAQMAAABOLJSDAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAACJJREFUaIHtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAA4N8AKvgAAUFIrrEAAAAASUVORK5CYII=" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large lazy-img wp-post-image" alt="Photo of Haval H6 HEV lần đầu giảm 120 triệu, giá về dưới 1 tỷ" decoding="async" loading="lazy" data-src="https://www.xenhapgiare.com/wp-content/uploads/2023/10/Haval-H6-HEV-lan-dau-giam-120-trieu-gia-ve-390x220.jpg" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/haval-h6-hev-lan-dau-giam-120-trieu-gia-ve-duoi-1-ty">Haval H6 HEV lần đầu giảm 120 triệu, giá về dưới 1 tỷ</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/10/2023</span> </div> </div> </li> </ul><!-- .related-posts-list /--> </div> </div><!-- #related-posts /--> </div><!-- .main-content-row /--></div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="footer-widgets-container"> <div class="container"> </div><!-- .container /--> </div><!-- #Footer-widgets-container /--> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">Bản quyền © 2024 thuộc về XeNhapGiaRe. Tất cả các quyền</div><div class="copyright-text copyright-text-second">Thiết Kế Website <a href="http://www.netsoftsolution.net" target="_blank" >NetSoft Solution™</a></div><ul class="social-icons"></ul> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=L%E1%BA%A5y%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%2C%20thanh%20ni%C3%AAn%20th%E1%BA%A5y%20phong%20bao%20%C4%91%E1%BB%8F%20d%C3%A1n%20%E1%BB%9F%20g%C6%B0%C6%A1ng%2C%20n%E1%BB%99i%20dung%20b%C3%AAn%20trong%20m%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D&url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=L%E1%BA%A5y%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%2C%20thanh%20ni%C3%AAn%20th%E1%BA%A5y%20phong%20bao%20%C4%91%E1%BB%8F%20d%C3%A1n%20%E1%BB%9F%20g%C6%B0%C6%A1ng%2C%20n%E1%BB%99i%20dung%20b%C3%AAn%20trong%20m%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D%20https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://www.xenhapgiare.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo&text=L%E1%BA%A5y%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%2C%20thanh%20ni%C3%AAn%20th%E1%BA%A5y%20phong%20bao%20%C4%91%E1%BB%8F%20d%C3%A1n%20%E1%BB%9F%20g%C6%B0%C6%A1ng%2C%20n%E1%BB%99i%20dung%20b%C3%AAn%20trong%20m%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn " data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> <div class="mobile-share-buttons-spacer"></div> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Back to top button</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area is-fullwidth appear-from-left" aria-label="Secondary Sidebar" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://www.xenhapgiare.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Search for:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Search" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> </div><!-- #mobile-container /--> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <script type="text/javascript"> if( 'loading' in HTMLImageElement.prototype) { document.querySelectorAll('[data-src]').forEach( function(img){ img.src = img.dataset.src; img.removeAttribute('data-src'); }); } </script> <link rel='preload' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-helpers-css' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <script>console.log('Style tie-css-helpers')</script> <link rel='preload' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-ilightbox-css' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <script>console.log('Style tie-css-ilightbox')</script> <link rel='preload' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/fontawesome.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-fontawesome5-css' href='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/fontawesome.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <script>console.log('Style tie-fontawesome5')</script> <div id="reading-position-indicator"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-desktop" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://www.xenhapgiare.com/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Tìm" autocomplete="off" placeholder="Gõ và nhấn Enter" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Tìm</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-login" class="tie-popup" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="tie-popup-container"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget login-widget"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Log In <span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div> </div> <div class="widget-container"> <div class="login-form"> <form name="registerform" action="https://www.xenhapgiare.com/wp-login.php" method="post"> <input type="text" name="log" title="Username" placeholder="Username"> <div class="pass-container"> <input type="password" name="pwd" title="Password" placeholder="Password"> <a class="forget-text" href="https://www.xenhapgiare.com/wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.xenhapgiare.com">Forget?</a> </div> <input type="hidden" name="redirect_to" value="/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lay-xe-di-lam-thanh-nien-thay-phong-bao-do-dan-o-guong-noi-dung-ben-trong-moi-bat-ngo"/> <label for="rememberme" class="rememberme"> <input id="rememberme" name="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me </label> <button type="submit" class="button fullwidth login-submit">Log In</button> </form> </div> </div><!-- .widget-container /--> </div><!-- .login-widget /--> </div><!-- .container-wrapper /--> </div><!-- .tie-popup-container /--> </div><!-- .tie-popup /--> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/www.xenhapgiare.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"","is_sticky_video":"1","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"area_1","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","autoload_posts":"","reading_indicator":"true","lazyload":"true","select_share":"true","select_share_twitter":"","select_share_facebook":"","select_share_linkedin":"","select_share_email":"","facebook_app_id":"5303202981","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"default","sticky_desktop":"true","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"","lang_no_results":"Kh\u00f4ng T\u00ecm Th\u1ea5y","sticky_share_mobile":"true","sticky_share_post":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/scripts.min.js' id='tie-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/lightbox.js' id='tie-js-ilightbox-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/desktop.min.js' id='tie-js-desktop-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/single.min.js' id='tie-js-single-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.xenhapgiare.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/br-news.js' id='tie-js-breaking-js'></script> <script type='text/javascript'> !function(t){"use strict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});var e=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){var e;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}return function(){return e}}(),e.bindMediaToggle=function(t){var e=t.media||"all";function a(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="only x"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(var a=t.document.getElementsByTagName("link"),n=0;n<a.length;n++){var o=a[n];"preload"!==o.rel||"style"!==o.getAttribute("as")||o.getAttribute("data-loadcss")||(o.setAttribute("data-loadcss",!0),e.bindMediaToggle(o))}},!e.support()){e.poly();var a=t.setInterval(e.poly,500);t.addEventListener?t.addEventListener("load",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)}):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)})}"undefined"!=typeof exports?exports.loadCSS=loadCSS:t.loadCSS=loadCSS}("undefined"!=typeof global?global:this); </script> <script type='text/javascript'> var c = document.body.className; c = c.replace(/tie-no-js/, 'tie-js'); document.body.className = c; </script> </body> </html>