Tin Trong Nước

Xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm từ ngày 1-3


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15-1-2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Thông tư số 04 đã bổ sung quy định xe máy điện phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ xe cơ giới như các loại ôtô, xe máy khi tham gia giao thông.

Theo đó, phí bảo hiểm đối với xe máy điện là 55.000 đồng/năm. Đây là mức bằng với phí bảo hiểm đối với các loại xe môtô 2 bánh dưới 50cc. Trong khi đó, xe mô tô 2 bánh trên 50 cc có mức phí bảo hiểm 60.000 đồng/năm.

Quy định mới: Xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm từ ngày 1-3 - Ảnh 1.

Xe máy điện sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc – Ảnh minh hoạ

Thông tư cũng bổ sung phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe ôtô không kinh doanh vận tải vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) là 437.000 đồng.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng đã đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn lên mức 150 triệu đồng cho 1 người trong một vụ tai nạn.

Thông tư giữ nguyên mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản, cụ thể mức 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại do xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra; 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại do xe ôtô, máy kéo, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2021

Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15-1-2021 của Chính phủ, khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận với chủ xe cơ giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

Nghị định nêu rõ, trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định.Nguồn : Source link

Tin Liên Quan

Leave a Reply

Back to top button