Tin Quốc Tế

Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam


20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 1.

20. Hyundai Elantra – 513.813 xe (giảm 15,1%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 2.

19. Hyundai Tucson – 527.238 xe (tăng 7,2%).

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 3.

18. Suzuki Swift – 539.432 xe (giảm 18,1%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 4.

17. Toyota Yaris – 553.950 xe (tăng 11,2%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 5.

16. Volkswagen Passat – 572.043 xe (giảm 13,5%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 6.

15. Honda Accord – 595.104 xe (tăng 11,6%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 7.

14. Honda HR-V – 622.154 xe (giảm 8,2%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 8.

13. Volkswagen Golf – 641.322 xe (giảm 12,4%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 9.

12. Chevrolet Silverado – 642.126 xe (tăng 7,2%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 10.

11. Toyota Camry – 710.701 xe (tăng 5,2%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 11.

10. Volkswagen Polo – 724.508 xe (giảm 14,1%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 12.

9. Nissan Sylphy – 729.218 xe (giảm 8,6%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 13.

8. Dodge Ram – 754.172 xe (tăng 17,6%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 14.

7. Nissan X-Trail – 761.081 xe (giảm 13,3%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 15.

6. Volkswagen Tiguan – 770.084 xe (giảm 4,2%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 16.

5. Honda Civic – 817.902 xe (giảm 1,9%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 17.

4. Honda CR-V – 823.237 xe (tăng 12%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 18.

3. Toyota RAV4 – 961.918 xe (tăng 16%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 19.

2. Ford F-Series – 1.070.348 xe (giảm 1,7%)

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu: Gần một nửa ế ẩm ở Việt Nam - Ảnh 20.

1. Toyota Corolla – 1.482.932 xe

Tham khảo: Global Auto DatabaseNguồn : Source link

Tin Liên Quan

Leave a Reply

Back to top button