Kỹ Thuật & Công Nghệ

Người nghèo, người mất việc nào được hỗ trợ tiền mặt khi gặp khó khăn do dịch Covid-19?


Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng 1/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Dự thảo nêu rõ, có 4 nguyên tắc hỗ trợ gồm:

1. Các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, thiếu việc làm, không bảo đảm mức sống tối thiểu.

2. Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong bảo đảm đời sống cho người lao động;

3. Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách;

4. Ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện.

Nội dung hỗ trợ:

1. Hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/tháng trong 3 tháng cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội;

2. Hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 3 tháng cho các hộ nghèo, cận nghèo;

3. Hỗ trợ 1,8 triệu/tháng trong 3 tháng cho lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương, giảm thu nhập;

4. Người sử dụng lao động được vay ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn vay không quá 12 tháng với mức vay tối đa là 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị nghỉ việc trong 3 tháng;

5. Hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 đối với các hộ cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

6. Hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong 3 tháng kể từ tháng 4 đến tháng 6 cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có cam kết, hợp đồng lao động mất việc làm.

Các trường hợp đủ điều kiện hưởng từ 2 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất.

Người nghèo, người mất việc nào được hỗ trợ tiền mặt khi gặp khó khăn do dịch Covid-19? - Ảnh 1.

Những người bán vé số, tăm bông ở Sài Gòn trước giờ “cách ly xã hội” 15 ngày. Ảnh: Văn Tiên.

Bên cạnh đó, có 2 chính sách hỗ trợ đặc thù, cho áp dụng quy trình đơn giản hóa, tạo điều kiện cho người lao động được gửi hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa không quá 12 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến giảm từ 50% số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội trở lên.

Cho phép người sử dụng lao động được hỗ trợ tiền quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động với thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng với mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, tổng số các khoản hỗ trợ từ ngân sách trung ương và ngân hàng chính sách xã hội là 61.580 tỷ đồng (khoảng 2,6 tỷ USD), trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 35.880 tỷ đồng.

Người nghèo, người mất việc nào được hỗ trợ tiền mặt khi gặp khó khăn do dịch Covid-19? - Ảnh 2.Nguồn : Source link

Tin Liên Quan

Leave a Reply

Back to top button